AVESTA SCHACKSÄLLSKAP
Org.nr. 883000-5489
Föreningen grundad 1924

Verksamhetsberättelse för år 1999

Den vid årsmötet valda styrelsen har bestått av
Ordförande: Patrik Ternstedt
Vice ordförande: Magnus Källström
Kassör, tillika ungdomsledare: Olle Ekengren
Sekreterare: Robert Johansson
Övriga ledamöter: Kenth Ericsson och David Eriksson
Revisorer: Torild Ibsen och Melker Haglund.
Revisorssuppleant: Christina Wallman.

Antalet registrerade medlemmar per 1999-12-31 uppgick till 19 juniorer och 3 seniorer.

Ungdomsverksamheten, som hade legat nere sedan 1996, återupptogs vid skolornas 
sportlov vårterminen 1999 och fortsatte därefter under hösten med spel en kväll i veckan i 
Markusskolan. Ledare har varit Olle Ekengren, Sonja Tiger och Emir Dervisic. Emir har 
gett schackinstruktion i Skogsbo skola inom ramen för "Elevens val". Olle har informerat 
om schack i Åvestadalskolan.

Följande ungdomar har deltagit i Dalarnas och Gästriklands Grand Prix:
Bjursås 27.3.99: Tomas Göransson, Daniel Haglund, Jakob Haglund.
Fagersta 30.10.99: Daniel Haglund, Tomas Göransson, Jakob Haglund, Axel Tiger-Norqvist, Bea Tiger-Norqvist.
Sandviken 20.11.99:
Daniel Haglund, Jakob Haglund, Axel  Tiger-Norqvist, Bea Tiger-Norqvist, Per Wallman.

Under oktober anordnades en utställning på Avesta Bibliotek med anledning av föreningens 
75-årsjubileum. Utställningen uppmärksammades i ett reportage i Avesta Tidning. Med anledning av 
jubileet har en historik för tiden 1924-1999 utarbetats. Den återfinnes på föreningens hemsida.

Avesta den 15 januari 2000
Styrelsen  

******************************************************

AVESTA SCHACKSÄLLSKAP
Org.nr. 883000-5489
Föreningen grundad 1924

Verksamhetsberättelse för år 1998

Den vid årsmötet valda styrelsen har bestått av
Patrik Ternstedt, ordförande,
Kenth Ericsson, kassör,
Göran Olsson, sekreterare,
Olle Ekengren, övrig ledamot.
Antalet registrerade medlemmar vid säsongens slut i maj 1998, och därmed även per 1998-12-31 var 20, 
därav
15 seniorer och 5 juniorer.

Avesta SS deltog säsongen 1997-98 med två lag i allsvenska serien, därav ett i division I och  ett i 
division IV. Inget av lagen fick någon placering i toppen på tabellen. Till säsongen  1998-99 anmäldes 
av ekonomiska skäl inget lag till allsvenska serien.

Avesta Open 1998  
arrangerades i samverkan med Dalarnas SF under Kristi Himmelsfärdshelgen i maj. 
Ett lag deltog i Svenska Cupen 1998, som spelades i Degerfors med final i Örebro.

Något internt spel inom klubben har inte förekommit, då vi inte haft någon egen lokal. För lagtävlingar 
har lokal hyrts från gång till gång, oftast i Markusskolan. Avesta Open hölls i Domarhagsskolan.

Avesta den 15 mars 1999
AVESTA SCHACKSÄLLSKAP

Styrelsen 

Index

090106