AVESTA SCHACKSÄLLSKAP
Org.nr. 883000-5489
Föreningen grundad 1924

Verksamhetsberättelse för år 2000

Den vid årsmötet valda styrelsen har bestått av
Ordförande: Patrik Ternstedt
Vice ordförande: Sonja Tiger
Kassör, tillika sekreterare: Olle Ekengren
Styrelseledamot: Emir Dervisic
Styrelsesuppleant: Robert Johansson

Träning har bedrivits en kväll i veckan. Under vårterminen 2000 lånade vi en spellokal i Markusskolan,
men från och med september har vi eget kontrakt på den förutvarande klubblokalen på Slaggatan 5.
Detta möjliggjordes i första hand av ett generöst bidrag från Helge Ax:son Johnsons Stiftelse, vilket
ger oss en nödvändig buffert för att utjämna svängningar i inkomster och utgifter. Driftskostnaderna
finansieras genom Bingolotto och andra lotterier samt aktivitetsstöd och andra bidrag.

Lotteritillstånd för perioden 2000.06.15 –2003.06.15 erhölls under året. Ett lotteri i ICA-butiken
såldes under året. Vi ligger i kö för nya lotterier i Hemköp och ICA.

Utöver ordinarie spelkvällar har vi informerat om schack i skolorna
(Bergsnäs, Skogsbo, Klockarskolan, Markus, Åvestadal).

Följande ungdomar har deltagit i en eller flera av de fem deltävlingarna under året
i Dalarnas och Gästriklands Grand Prix för skolungdom:

Mellanstadiet: Ram Alasish, Daniel Haglund, Mårten Engström, Simon Andersson,
Dino Larsson, Sebastian Laxell;

Lågstadiet: Sam Alaish, Jakob Haglund, Axel Tiger-Norqvist, Bea Tiger-Norqvist,
Lars-Erik Wahlgren, Lisa Wohlfahrt.

Avesta den 15 mars 2001
Avesta Schacksällskap
Styrelsen


Index