AVESTA SCHACKSÄLLSKAP                     

HISTORIK 1924-1999

Innehållsförteckning

1924-1945
1945-1961
1961-1980
1980-1990
1990-1999

 
1924-1945
Hur det började
Guldåldern 1928-34
Publiksport
Styrelse 1930-44
Tioårsjubileum 1934
Flyttkarusell genom åren

Hur det började
Avesta Schacksällskap bildades 1924.  På den tiden var det vanligt att man höll till på kaféer, 
därav uttrycket  ”kaféschack”. I Avestas fall var det Håkanssons Konditori, senare kallat Lillmans, 
numera okänt. Det fanns redan klubbar i Krylbo (1916), Fors (1921) och Horndal (1923). 

Den första styrelsen bestod av Manfred Jernström, J.E. Åsberg och Verner Karlsson. Andra namn var 
H. Nordin, Erik Håkansson, Knut Belander, P. Kjersel, Karl Åkergren, J.E.Åkerlund, Hjalmar Pierrou 
och Axel Hedlund. Vid slutet av 1924 hade man 28 medlemmar, som skulle betala  en månadsavgift, 
eller kontingent som det hette, av kr. 1:- , vilket dock snart visade sig vara ”alltför betungande”. 
Månadshyran i konditoriet uppgick till 15 kronor.

Redan startåret spelades ett klubbmästerskap, som vanns av Artur Löfqvist, en spelare som f.ö. 
var aktiv ända fram till ca 1970. Brukstjänstemannen Ragnar Lindén donerade 1926 kr. 17:- för att 
täcka anslutningsavgiften till Dalarnas Schackförbund.

Guldåldern 1928-34
På trettiotalet var det ekonomisk lågkonjunktur men tvärtom för schacket, både nationellt och i Avesta. 
År 1934 hade sällskapet 70 medlemmar, man spelade klubbturneringar i fyra klasser, och lagmatcher 
med 15-mannalag utkämpades i ”Södra Dalarnas Schackkrets” (Avesta, Krylbo, Hedemora och 
Långshyttan). Kretstävlingarna fanns kvar till 1942, och vi får förmoda att det var kriget som satte 
käppar i hjulen. Från och med 1928 deltog Avesta äveni Dalarnas Schackförbunds DM för åttamannalag, 
Avesta var då den dominerande klubben i Dalarna, och under perioden 1928-1934 vann man DM sex 
gånger på sju år. I Dalarnas individuella DM 1928 blev blev Axel Åkerblom distriktsmästare, och han 
upprepade bravaden 1932. Edvard Johansson vann 1933.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Åttamannalaget under "Guldåldern":  
Axel Åkerblom, Edvard Johansson, Tage E. "Tej" Johansson (Skoglund), Tage Östman, Ragnar Olsson, 
Sven Eriksson, Erik Bengtsson och Tage Engman. Inhoppare var Viktor Sundström, Ragnar Lindén, 
Yngve Lund, Manfred Jernström, Erik Håkansson, Karl Åkergren och Gustav Willebrand.

Andra namn som förekommer i mitten på 30-talet är G. Wallbom, Harry Möller, H. Blomkvist, S. Åberg, 
Bertil Lundberg, Harry Brask, Birger Segerbäck, Axel Hedlund, Sivert Eriksson, E. Flygare, H. Sjögren, 
A. Igglund, G. Sjöholm, Rune Hedlund, Allan Karlsson, N. Asplind, A. Magnusson, A. Lövkvist, 
T. Forslind,H. Willborg.

Publiksport
Schack var faktiskt en publiksport på den tiden. Den 4:e december 1926 spelades i Avesta en landskapsmatch 
mellan Dalarna och Uppland, varvid publiken uppgick till 121 betalande.

Vid en match Horndal-Avesta 1934 i templarlokalen i Horndal rapporteras att ”över 100 personer åsågo 
matchen”, och en match Avesta-Krylbo samma år ”beskådades av en publik som till trängsel fyllde lokalen”.

Styrelse 1930-44 
Ordförandeposten 1930-44 bekläddes omväxlande av A. Åkerblom, K. Åkergren, O. Pettersson,  
T.E. Johansson, A.Löfqvist, J. Borg och Tage Östman. 
År 1939 bestod styrelsen av: ordförande John Borg, vice ordf. Tage Östman, sekr. Oskar Westman, 
kassör Bertil Lundberg.Andra namn som förekommer i styrelsen var F. Segerbäck, Sievert Eriksson, 
Erik Johansson,  Lars Olsson, Axel Hedlund och K.Gustafsson.

Tioårsjubileum

 

                                            

                                                                        Sällskapets prissamling, troligen vid tioårsjubiléet 1934.

Tioårsjubiléet 1934 firades med en inbjudningsturnering med deltagande av stormästaren Gösta Stoltz, 
Stockholm, Bernt Willborg från Horndal, sedermera Långshyttan, David Engström, Säter, samt 
Axel Åkerblom. Denna turnering finns dokumenterad i en liten skrift av Sthig Jonasson (Uppsala 1992).


                                                        

                                        Bernt Willborg, t.v., möter Gösta Stoltz. Åkerblom står i mitten med reportageblocket i beredskap.   

Flyttkarusell genom åren
Efter 1935 började det av någon anledning gå sämre för Sällskapet, en tendens som av naturliga skäl höll 
i sig under krigsåren och tiden därefter. Detta återspeglas bl.a. i sämre tävlingsresultat och täta byten av 
spellokal. Lillmans konditori övergavs 1937, och man höll under två säsonger till  på ”Budda”, en lokal 
som i sann kristlig anda hyste inte bara Metodistkyrkan och Avesta AIK:s boxare och brottare utan även 
schackspelarna. Huset låg vid Malmgatan, nedanför nuvarande biblioteket.

Därefter hette spellokalerna Kafé Göta, Bergslagens Pensionat, Kaffestugan, Stadshotellet, Grand Hotell, 
HSB Jämtbo, Hantverksföreningen i Matsbo, Pensionat Solhyddan och Ölhallen. Denna lokal låg vid 
Bryggargatan och fanns kvar tills bryggeriet upphörde 1961. Sedan fick man spela i Avesta IF:s klubblokal 
på Myrgatan fram till 1975. År 1965 betalade man en hyra om 10 kronor per kväll i AIF-lokalen. Nästa 
anhalt blev bibliotekets hörsal (1975-81). Detta var en utmärkt lokal, men man saknade ändå något eget.

1945-1961
Styrelse 1945-1960
Trettioårsjubileet 1954
Distriktsserier 1955
Stormästarbesök och simultan
Sven Buskenström
60-talet
SM 1961

Styrelse 1945-1960
Tandläkaren Tage Östman fortsatte som ordförande ända till 1959, då han efterträddes av poliskommissarien  
Bertil Lind. Som sekreterare dyker Sam Andersson upp 1950. Sam var till yrket försäljare vid Jernverket, och 
rent allmänt en färgstark person och spelglad ”blixthaj”. Andra nya namn i styrelsen är Sven Persson, 
Olle Ericsson och G. Sjöholm.

Trettioårsjubileum 1954
Avesta SS fyllde 30 år 1954, vilket bl.a. firades med simultan av Harald Malmgren, Tierp. Han var född i 
Avesta och var berömd som korrespondensspelare, med ett VM-silver som främsta merit. Som ett led i 
detta jubileum arrangerade Avesta individuella DM under påsken 1955. Tävlingarna hölls i läroverkets ljusgård.

Att schack hade en viss status på den tiden framgår av att stadsfullmäktiges ordförande Holger Fällman och borgmästare Erik Persson 
hedrade jubileumsfestligheterna med sin närvaro.

               
        Sällskapet ordförande Tage Östman med välknuten fluga och silvermedaljören Harald Malmgren vid jubileet 1954.

Distriktsserierna 1955 
Som exempel på omfattningen av seriespelet kan vi se på deltagandet i DM för åttamannalag 1955. Det fanns 
tre divisioner, av vilka tvåan och trean var regionalt uppdelade i grupper. Vi får tyvärr konstatera att flera av 
de nämnda klubbarna inte längre är aktiva. Avesta åkte ur högsta divisionen det året, men gick upp igen 
följande säsong. 

Slutplaceringarna efter säsongen 1954-55:                                                                                                                    

Division I
Långshyttan
Hedemora                                                                                                                    
Borlänge
Ludvika
Horndal
Rättvik
Krylbo
Avesta

Division II Södra 
Fagersta
Säter
Avesta B
Smedjebacken
Horndal B
Norberg

Division III Södra:
Hedemora B
Garpenberg
Vikmanshyttan
Hedemora C
Säter B
Fors
Långshyttan B

Division III Västra:
Fagersta B
Ludvika B
Vad
Nyhammar
Krylbo B

Stormästarbesök och simultan
Utöver det nämnda besöket av Harald Malmgren 1954 har Sällskapet arrangerat simultanmatcher 
mot diverse kända spelare, t.ex. 1928 mot den berömde österrikiske stormästaren Richard Réti, 
senare Gösta Stoltz. 

I samband med interzonturneringarna i Saltsjöbaden 1948 och 1952 turnerade bl.a. ryssen Bondarevski 
och ungraren Szabo. Sam Anderson hade nöjet vinna mot Gideon Ståhlberg i ett simultanparti 1948. 

I början på 80-talet gav Pia Cramling och Lars Karlsson simultanföreställningar i Avesta. 

Det mest celebra besöket ägde rum i början av 1920-talet när den lettisk-danske stormästaren 
A. Nimzowitsch besökte Krylbo SK. Nimzowitsch turnerade vid denna tid i Skandinavien och 
gav simultanföreställningar, men framför allt höll han föredrag om sin syn på centrum och andra 
element i positionsspelet. Dessa föredrag kom att bilda underlag för hans berömda bok ”Mitt system”, 
som kom ut i Berlin 1925-27.

Sven Buskenström
År 1959 fick Avesta en förnämlig förstärkning i form av Sven Buskenström, som flyttade hit från 
Gävle. Han hade tidigare spelat för Borlänge och Hedemora. ”Busken” var svensk elitspelare och 
representerade Sverige vid två schackolympiader, 1960 och 1962. Tyvärr dog han redan 1963,  
endast 44 år gammal. En utförligare presentation av Sven Buskenström finns i historiken för Dalarna.

                                                                                                                                        

                                                                     Sven Buskenström (1919-1963)

60-talet
På ordförandeposten återfinnes Harry Andersson, Tage Engman och Ingemar Hellstrand. De tidigare 
nämnda namnen Sam Andersson, Ivar Gustafsson, Sven Persson och Olle Ericsson (”Kopra-Olle”) 
var fortfarande med i styrelsen. Ett nytt namn är Lars Frykevall, sedermera rektor vid Domarhagen, 
skicklig spelare och effektiv administratör. Klubbmästare 1964-69 blev Tage Engman, Egon Bergman, 
Lars Frykevall, Ivar Gustafsson, Anders Andersson respektive Lars Olsson. Titeln klubbmästare 
förekom inte tidigare, endast ”segrare i klass I”.

SM 1961
Avesta SS och Krylbo SK hjälptes åt att arrangera SM 1961. Tävlingarna gick i Läroverket, dvs. 
Domarhagen, och huvudansvaret vilade på Oscar Rova, men praktiskt taget varenda medlem ställdes 
på benen. I Sveriges Schackförbunds  SM-kommitté ingick Sven Buskenström, Axel Åkerblom, 
Ivar Gustafsson och Sam Andersson. Åkerblom och ”Guston” Gustafsson var journalister, vid 
Avesta Tidning resp. Dala-Demokraten, vilket innebar en garanti för god täckning i pressen. 

I Sverigemästargruppen blev det delad seger mellan Erik Lundin och Erik Arnlind, med ”Busken” 
som trea. Gamle storspelaren Gösta Stoltz, som deltog i tioårsjubiléet 1934, gjorde här ett av sina 
sista framträdanden. Arrangemangen fick beröm i pressen, men dessvärre blev det ett visst krakel 
med anledning av att revisorerna bedömde representationskostnaderna som varande i högsta laget.

1961-1980
AM
Laguppställning 1968-69

Axel Åkerblom
Axel på björnjakt
70-talet
Seger i lag-DM
Rankingsystem och nytt seriesystem
Evert Johansson
Vårsmällen och  Krylboturneringen
Tidningsschack
Laguppställningar 1979
Peter Olsson

AM
Säsongen 1967-68 infördes ett Avesta-mästerskap, AM kallat, som var öppet för spelare från Avesta, 
Krylbo och Horndal. Lottningen var ungefär som i Monrads system, men man blev utslagen efter två 
förlustpoäng, vilket alltså betydde att man kunde slås ut genom att spela remi. Mästare de två första 
åren blev Anders ”Aga” Andersson, som dock senare flyttade till Gävle. AM spelades parallellt med 
KM och tilldrog sig under sin glansperiod stort intresse.

Laguppställning i DM 1968-69
Anders ”Aga” Andersson, Lars Frykevall, Lars Olsson, John Larsson, Olle Eriksson, Ingemar Hellstrand, 
Ivar Gustafsson, Mats Borg, Edvard Johansson, Sven Persson, Nils Andersson, Rune Hedlund, Harry 
Andersson, Ernst Borg, Erik Bengtsson, Olle Andersson.                                                                                       

Axel Åkerblom
Axel Åkerblom, (1904-1980) var säkerligen den som betytt mest av alla för schacket i Avesta. Under 
de första åren var han en drivande kraft, stark spelare och inspirationskälla för klubbmedlemmarna. 
På grund av sin arbetsbelastning upphörde han ganska tidigt att tävlingsspela, men han skrev alltid en 
schackspalt i sin tidning, analyserade klubbmedlemmarnas partier och visade problem. Som problemist 
och studieförfattare var han världsberömd, och krönet på banan kom 1958, när han erövrade FIDE:s 
guldmedalj i tredragskomposition. I SM-boken 1961 finns en artikel om Axel Åkerblom skriven av en 
annan studieförfattare, Alexander Hildebrand, Uppsala.
 

                                         

                                                                Axel Åkerblom (1904-1980)

Axel på björnjakt
I Axels arbetsuppgifter ingick bl.a. att referera fotboll, en syssla som signaturen ”Actum” ibland 
skötte med vänster hand, och det berättas att han kunde vara försjunken i något schackproblem 
när det blev mål, varvid han brukade fråga någon i publiken vem det var som sköt och vem som 
slog passningen. 

Axels stressfyllda liv ledde till en hjärtinfarkt, och han måste trappa ner sin schackliga verksamhet. 
Vid SM 1961 berättade han att han hade uppdrag från 21 svenska tidningar att skriva reportage 
”och dom måste vara olika allihop”. Till saken hörde att det på den tiden fanns en djurpark i Brovallen, 
där det fanns en rymningsbenägen och sedermera riksbekant björn vid namn Lisa, som behagade 
smita under pågående SM, vilket Axel kommenterade med orden ”och så är det en björnjävel som 
har rymt”. 

Inte att undra på att han blev stressad. Axel flyttade så småningom till Ödåkra för att bo hos en 
dotter, men han fortsatte att komponera. Totalt gjorde han över 5000 uppgifter, varav många 
tilldelades pris i tävlingar.

 

                                                                     

                         Axel Åkerblom önskar Sven Buskenström lycka till vid avresan till olympiaden i Leipzig 1960. 

 70-talet
Ingemar Hellstrand fortsatte som ordförande fram till 1977, då han efterträddes av Siewert Relefors. 
Lars Frykevall avgick 1971 som kassör och sekreterare och efter honom kom Olle Ekengren. Lars Frykevall 
startade ungdomsverksamhet samma år, en aktivitet som då hade legat i träda några år. I skolorna kunde 
eleverna ha schack som ”fritt valt arbete”. Germund Persson blev 1974 distriktsmästare i juniorklassen, 
sällskapets förste genom tiderna. Ett par år senare kom Tommy Hellman, Peter Olsson, Bosse Andersson 
och Seppo Rantala, alla spelare som gjorde väl ifrån sig i olika tävlingar. Andra juniorer som förekommer 
i hävderna under 70-talet är Mikael Lindfors, Eva-Karin Björklund, Susanne Palmetzhofer, John Murray, 
Bo Grahn, Mikael Öberg, Markku Ek, Per Hellstrand, Annelie Modig, Ingemar Vestergård, Magnus Olsson.

Seger i lag-DM 72-73
Även A-laget visade framfötterna och vann 1972-73 DM för åttamannalag, vilket inte hade hänt sedan 1935. 
Avestas John Larsson vann individuella DM 1973-74. På den tiden hade DM-titeln hög status. 
Segrarna i AM under 70-talet hette Mårten Olsson, Rolf Martens, Bo Lindholm, Einar Johansson, 
Lars Frykevall, Evert Johansson resp. Peter Olsson. I AM 1976-77 startade inte mindre än 30 spelare, 
och Evert Johansson vann efter elva ronder. 
Skåningen Rolf Martens, Sverigemästare 1967, arbetade en tid som lärare i Avesta. 
Klubbmästare under decenniet blev Bo Lindholm, Mats Borg, Evert Johansson, Eje Ström, Germund Persson, 
Siewert Relefors, Olle Ekengren och Peter Olsson. 
Andra ”titlar” som förekommer är materielförvaltare, rankingsekreterare, lotteriföreståndare, turneringsledare och lagledare.

Rankingsystem och nytt seriesystem
Nyheter som introducerades på riksnivå var dels ett s.k. rankingsystem (1972), numera kallat rating, som hade 
utarbetats av Lunds Akademiska SK och som därför kallades LASK-systemet, dels (från 1973) ett nytt 
seriesystem, kallat allsvenskan.

Detta kom i praktiken att ersätta lag-DM, då det visade sig svårt att behålla intresset för lag-DM. Avesta hade 
i början ett lag i division III och ett i division IV. PÅ den tiden fanns ingen Elitdivision. Omläggningen från 
distriktsserier till allsvenska systemet hade sina för- och nackdelar. Det blev större variation i grupp-
sammansättningen, men resekostnaderna ökade, särskilt om man hamnade i en Norrlandsgrupp, och 
styrelsen kämpade ofta med förbundskansliet om spelplaneringen.

Vad gäller rankingsystemet så visade det sig också ha positiva och negativa sidor. Till de sistnämnda hörde 
att vissa spelare blev så rädda om sina siffror att de kunde dra sig för att ställa upp i tävlingar.

Evert Johansson
Den från Sundsvall inflyttade Evert Johansson var dels en stark spelare, dels en mycket aktiv och populär 
ungdomsledare. Domarhagens skollag med bl.a. Peter Olsson och Bosse Andersson hade vackra framgångar 
i SM för skollag, mycket tack vare Everts förnämliga tränarinsatser. Evert flyttade dock tillbaka till Sundsvall
efter några år.


                             
                  

                 Ett populärt inslag i gatubilden på 70-talet var utomhusschackspelet på Markustorget. 
                 Evert var inte med vid det här tillfället, annars tog han gärna ett parti ibland.

Vårsmällen och Krylboturneringen
Säsongen 1976-77 införde klubben en ny turneringsform kallad Vårsmällen, en snabbturnering med 
tidshandkapp. Segrarna de första åren hette Peter Olsson och Evert Johansson.  År 1976 spelades den 
första ”Krylboturneringen”, en ungdomstävling som Krylbo SK brukade arrangera i Åvestadalskolan 
under Trettonhelgen. Denna tävling var från början ett ”familjeföretag” som startades av familjerna 
Backlund, Ekengren och Rung. På 90-talet övertogs ansvaret av Dalarnas SF genom Christer Hammarström, 
Borlänge.  Tävlingen höll i sig närmare tjugotalet år, trots att Krylbo SK hade upphört, och brukade samla 
cirka hundra deltagare från Mellansverige. Deltagarrekordet var 174, vilket tillsammans med ledare och 
föräldrar var vad som maximalt gick att pressa in i lokalerna. Många blivande storspelare har deltagit i 
Krylboturneringen, t.ex. Jan Johansson och Emanuel Berg.

Tidningsschack
Junioren Tommy Hellman spelade säsongen 1976-77 ett teleparti i Avesta Tidning mot jämnårige 
Stefan Varjomaa, Fagersta. Partiet kommenterades av Axel Åkerblom. Tommy vann efter trevliga 
vändningar. Detta var f.ö. inte första gången man kunde följa ett telefonparti i AT. Axel Åkerblom 
och Sven Buskenström spelade 1955 ett spännande parti som Åkerblom vann. Under 40-talet fanns 
även Avesta-Posten, som Åkerblom, senare även Buskenström, medverkade i. Åkerblom brukade 
även publicera egna problem. Redan 1922 hade AT börjat med en regelbunden schackspalt varje 
lördag. Den sköttes av H. Forsberg, Krylbo SK, som f.ö. blev Dalarnas förste individuelle distrikts-
mästare genom att vinna DM i Falun 1922. Han spelade även korrespondens och gjorde problem.

Laguppställningar 1979
I en match i februari 1979 Vällingby II – Avesta I, ingående i division III, grupp 2, hade Avesta 
följande laguppställning: Anders Andersson, Olle Ekengren, John Larsson (”Schack-Lasse”), 
Mats Borg, Peter Olsson, Bo Andersson, Rune Hedlund, Olle Ericsson. 
Förhinder hade Evert Johansson och Lars Frykevall.

Samma dag spelade Avesta II hemma mot Enköping och mönstrade följande uppställning: 
Sam Andersson, Ingemar Hellstrand, Erik Bengtsson, Lars Olsson, Seppo Rantala, Eje Ström, 
Arne Borg, Erik Johansson.

Under den nämnda säsongen deltog även Krylbo SK i serien. Detta var egentligen ett kombinerat lag 
från Avesta och Krylbo med Siewert Relefors som lagledare.

Peter Olsson
Bland de många juniorer som under åren strömmat igenom Sällskapet var Peter Olsson en av de mest 
begåvade. Han hade en naturlig kombinationstalang, men även, vilket är mera ovanligt bland yngre 
spelare, en utpräglad känsla för positionsspel. I likhet med många andra flyttade han från orten efter 
gymnasiet och gjorde tyvärr därefter ett långt uppehåll med schackspelandet. Att han hade potential 
att bli elitspelare är ganska säkert.


                                     

Peter Olsson, i tidstypisk frisyr på denna bild från 1979, vann AM redan 1978, endast 16 år gammal. 
Han upprepade bedriften 1979. Finalmotståndare då var Rune Hedlund.  (Foto Peter Waldén, AT)

1980-1990

80-talet
Egen lokal 1981-93
Tävlingsglada juniorer
AM och KM
Sextioårsjubileum 1984

80-talet
Siewert Relefors fortsatte som ordförande fram till 1982, då Bosse Andersson övertog detta uppdrag. 
Siewert blev i stället ungdomsledare, en syssla som han hade stor naturlig fallenhet för. Han drog igång 
den s.k. Schackfyran (senare utbyggd till Schackfemman) efter modell från Västmanland, och klubben 
hade ett gott samarbete med skolorna. Säsongen 1980-81 var följande medlemmar ute i skolorna på 
håltimmar och raster: Olle Andersson i Skogsbo skola, Sam Andersson i Markusskolan, Siewert Relefors 
och Bosse Andersson i Domarhagen, Siewert Relefors på mellanstadiet i Åvestadalskolan och Edvard 
Johansson på högstadiet i samma skola. Avesta fick besök av förbundskaptenen Bengt Hammar, som 
hade engagerats för en kurs i ”Konsten att träna schack”.

Olle Ekengren fortsatte som kassör och sekreterare hela decenniet. Björn Arnoldhsson var ungdomsledare 
tidvis under åttiotalet . Han tränade juniorerna i klubblokalen på lördagsförmiddagar, och två dagar i veckan 
var det s.k. eftermiddagsverksamhet för de lägre åldrarna. Holger Backlund hade god hand med de yngsta.

Nya juniornamn utöver de redan nämnda var Kenth Ericsson, Johan Berglund, Staffan Zetterberg, 
David Eriksson, Björn Backlund, Tony Engström, Pär Svensson, Staffan Frisk, Osmo Selin, Carl-Johan 
Flachmeyer, Magnus Källström, Peter och Henrik Schef, Mattias Engström, Robin Edlund, Henrik Palmqvist, 
Peter Nilsson, Lars Karlsson, Andreas Lundekvarn, Daniel Zetterberg, Marcus Lindström, Patrik Berglund, 
Jouni Hiltonen m.fl.

Egen lokal 1981-93
År 1981 lyckades Sällskapet genom sin unge och  energiske ordförande Bosse Andersson få en lokal 
på eget kontrakt. Adressen var Slaggatan 5. Tillgången till egen lokal var en avsevärd praktisk fördel 
vad avser olika slags aktiviteter, och ungdomsverksamheten fick ett uppsving.

Tävlingsglada juniorer
Juniorerna hade rikliga tillfällen till tävlingar. Utöver den tidigare nämnda Krylboturneringen kunde man 
t.ex. spela i Skol-SM (individuellt och fyrmannalag), Valskogsträffen för sexmannalag, Schackiaden i 
Västerås och fyrdistriktsturneringen Dalarna-Gästrikland- Hälsingland-Medelpad. Dessutom sedvanliga 
DM- och SM-tävlingar.

Avesta vann junior-DM för fyrmannalag 1983. Laget bestod av Staffan Frisk, Björn Backlund, Kenth 
Ericsson och Staffan Zetterberg. Året därpå hemförde Staffan Zetterberg, Tony Engström, David Eriksson 
och Pär Svensson titeln ”Kadett-DM för fyrmannalag”. Kenth Ericsson vann Dalarnas junior-DM 1984. 
Junioren Johan Berglund segrade sensationellt i senior-DM 1988 i Falun. Bosse Andersson skötte om 
schackspalten i AT och organiserade ett tidningsparti mellan juniorerna Staffan Zetterberg och Johan Berglund.

AM och KM
Segrarna i AM under 80-talet hette Mats Borg, Peter Olsson, Kent Ängskog  (Horndal), Bosse Andersson, 
C-J Flachmeyer, Johan Berglund, Kenth Ericsson , Staffan Zetterberg resp.  Siewert Relefors. 

KM hemfördes i tur och ordning av Peter Olsson, Bosse Andersson, Jörgen Olsson, Olle Ericsson, 
Kenth Ericsson, Staffan Zetterberg, Siewert Relefors, Olle Andersson och  C-J Flachmeyer.

Från mitten av åttiotalet kan man märka ett minskande intresse för AM och KM, vilket i Avestas fall torde 
sammanhänga med vikande invånarantal och därmed en negativ medlemsutveckling, men även med en 
trendmässig förskjutning mot diverse öppna turneringar ute i landet (t.ex. Avesta Open). 
Individuella DM liknade vissa år ett rent juniormästerskap.

Sextioårsjubileum 1984
År 1984 fyllde Sällskapet 60 år, vilket hugfästes genom en jubileumsbok som författades av Sam Andersson 
och Bosse Andersson, från vilken en stor del av denna historik har hämtats. Vidare firades jubiléet med en 
inbjudningsturnering, kallad Axel Åkerbloms Minne. Denna tävling kom att bli ett årligen återkommande 
arrangemang (fram till och med 1998) under beteckningen Avesta Open, och de flesta av landets elitspelare 
har åtminstone vid något tillfälle deltagit här. Den brukade hållas under fyra dagar vid Himmelsfärdshelgen. 
En speciellt trogen gäst var IGM Lars Karlsson, och han gav f.ö. en simultanföreställning som ett led i 
jubileumsfirandet 1984. Turneringen 1991 markerade höjdpunkten med 104 deltagare, därav en IGM och fyra IM.
          

 

                                                       

                             Konstnären Birger Eriksson har gjort denna litografi i form av ett stiliserat porträtt av Axel Åkerblom. 
                             En kopia av porträttet brukade utdelas till segraren i Avesta Open.

                                                                                         

1990-1999

90-talet
Schackfemman 1991
Grand Prix
Ny spellokal – igen
Seger i lag-DM 1990
AM och KM på 90-talet
Staffan Zetterberg distriktsmästare 1993
Sjuttioårsjubileum
Elitsatsning
Medlemsutvecklingen 1924-99

Ekonomin
Nystart 1999

90-talet
Nya namn i styrelsen är C-J Flachmeyer, Jan-Erik Wecksell och Per-Arne Wahlgren. De två sistnämnda 
arbetade förtjänstfullt med ungdomsverksamheten. ”Calle” Flachmeyer var en talangfull yngling som även 
fungerade som turneringsledare, lagledare och rating-bokförare. Calle vann junior-DM 1991. Tyvärr försvann 
han från orten 1992 i och med att familjen flyttade, ett av många exempel på att konjunkturerna i stålbranschen 
även hade sina konsekvenser för schacket. Magnus Källström blev ny ordförande 1993 efter Siewert Relefors. 
Per-Arne Wahlgren blev ny sekreterare. Olle Ekengren avgick som kassör 1994, en post som därefter i olika 
repriser under 1994-95 innehades av Staffan Zetterberg, Per-Arne Wahlgren och Siewert Relefors, varefter 
Kenth Ericsson hade ansvaret för det ekonomiska 1996-98. Kenth var även ungdomsledare och svarade en 
tid tillsammans med Eva Johansson för Bingolotto. Ny ordförande från 1996 blev Staffan Zetterberg, därefter 
Magnus Källström och Fredrik Olsson, samt från 1999 Patrik Ternstedt.

Schackfemman 1991
Siewert Relefors och Sture Lindberg fortsatte propagandaverksamheten med tävlingar mellan skolklasser, 
den s.k. schackfyran och schackfemman. Tävlingen var så konstruerad att klasser som ställde upp med många 
deltagare hade goda vinstchanser även om man inte vann så många partier. Som priser utdelades bidrag till 
skolresor. Siewert och Sture var f.ö. en tid anställda av förbundet som instruktörer, innan Landstinget började 
dra in på lönebidragen.

Vårterminen 1991 delades segern i Schackfemman mellan Bergsnäs och Åvestadal 5D. 
Övriga deltagare var Horndal 5C och Grytnäs.
 
 

Åvestadalskolans lag i Schackfemman 1991.

 

                                                           Bergsnässkolans lag. Sjätte man från vänster i bakre raden är Patrik Ternstedt, sedermera ordförande.

Grand Prix
Säsongen 1989-90 introducerade Dalarna och Gästrikland gemensamt de s.k. Grand Prix-tävlingarna för juniorer, 
fyrmannalag för spelare upp till sexton år. För Avesta spelade Mikael Snoro, Peter Nilsson, Lars Karlsson,  
Magnus Berglund, Mattias Skoglund, Jimmy Bohman, Andreas Lindkvist, Stefan Lindberg, Tobias Ohlsson, 
Mattias Axelsson. Andra juniornamn var Johan och Gustav Borg, Tobias Becker och Tomas Wahlgren. 
GP-tävlingarna  visade sig bli mycket populära och har fortsatt i form av individuella tävlingar.

Ny spellokal - igen
Efter 12 år på Slaggatan 5 flyttades verksamheten 1993 till HCK-lokalen på Myrgatan, men redan efter ett 
par år var det dags igen, nu drog man vidare till en hyreslägenhet på Axel Johnsons väg 125. Föreningen 
hade under tiden råkat in i allvarliga ekonomiska svårigheter, vilket snart ledde till att styrelsen fann sig tvingad 
avstå från att ha någon egen lokal. Detta innebar att all intern klubbverksamhet upphörde, och för seriematcher 
hyrdes tillfälliga lokaler.

Seger i lag-DM 1990
En följd av att Allsvenska serien hade introducerats kom att bli att tävlingsformen lag-DM mot slutet av 80-talet började 
förlora sin betydelse, vilket inte hindrar att det var roligt för Avesta att vinna tävlingen 1990. Laget bestod av 
Carl Johan Flachmeyer, Siewert Relefors, David Eriksson, Tony Engström, Kenth Ericsson, Magnus Källström, 
Peter Nilsson och Jan-Erik Wecksell.

AM och KM på 90-talet
Avesta-Mästerskapet vanns 1990 och 1991 av C.-J. Flachmeyer, 1993 av Staffan Zetterberg, varefter tävlingen 
upphörde i brist på deltagare. KM höll ut lika länge, Calle vann 1990, men 1991 delade han titeln med Behnam 
Ansari, en begåvad spelare som kommit från Iran några år tidigare, men som senare flyttade från orten. 
Sture Lindberg vann decenniets sista KM, 1993.

Staffan Zetterberg distriktsmästare 1993
Staffan Zetterberg blev distriktsmästare vid DM i Borlänge 1993. Andra Avestaspelare i detta DM var 
J.E. Wecksell och Magnus Källström i klass M; i klass I Kenth Ericsson och Johan Berglund, som vann 
var sin grupp, vidare Sture Lindberg och David Eriksson; i klass II Lars Carlsson, Patrik Ternstedt, 
Stefan Lindberg, David Ilbäcks, samt Peter Nilsson (gruppvinnare).

Sjuttiårsjubileum
Sjuttioårsjubileet 1994 firade Avesta SS genom att arrangera Öppna SM.  Dessutom hölls den ordinarie stortävlingen 
Avesta Open, vilket innebar att ASS inom loppet av två månader arrangerade två turneringar på nationell elitnivå.
 

Elitsatsning
Inför säsongen 1995-96 beslöt styrelsen satsa på ett avancemang genom seriesystemet och inledde en 
värvning av ett antal högrankade spelare, vilket omedelbart gav resultatet att laget vann sin grupp i division III. 
B-laget förde däremot en tynande tillvaro i division IV. Därefter gick Avesta snabbt upp i division I, men 
ambitionen att ta steget upp i Elitserien infriades inte, trots ytterligare värvningar, och efter säsongen 
1997-98 lämnade nyförvärven klubben. Säsongen 1998-99 deltog Avesta SS inte i några lagtävlingar, 
i brist på såväl spelare som pengar. Problemet med elitsatsningen var att den drog med sig avsevärt 
ökade kostnader, som tyvärr inte motsvarades av intäkter. En tråkig konsekvens av detta blev att vi 
inte längre hade råd att ha en egen klubblokal

Medlemsutvecklingen 1924-99
Som tidigare nämnts var toppåret 1934, med 70 betalande medlemmar. Samtliga torde ha varit seniorer. 
Därefter saknas uppgifter för tiden fram till 1963, då man hade 23 seniorer och 11 juniorer. 
Antalet seniorer håller sig ungefär på samma nivå (20-28) fram till 1983, då det för första gången ligger 
under 20. Därefter har det legat på 10-15, fram till den tidigare nämnda värvningen av spelare.

Antalet juniorer har varierat kraftigt, beroende på att man tidvis har kunnat registrera skolungdom som 
medlemmar. Några exempel: 1976 46; 1980 258; 1984 endast 13; 1990 386; och 1994 inte mindre än 910, 
vilken siffra just då gjorde Avesta SS till landets största klubb. Av de 910 anges 19 under rubriken ”Aktiva”.

Profiler som Sam Andersson  (1988) och ”Kopra-Olle" Ericsson (1990) gick efterhand ur tiden. 
Olle Ericsson var i yngre dar en stark spelare, tidvis förstabordsspelare. Senare gjorde han stora insatser 
som lotteriföreståndare och han skötte tillsammans med sin fru serveringen under lagmatcher och spelkvällar.  
Andra trotjänare som lämnade oss var Rune Hedlund , Olle Andersson och Arne Borg. Samtidigt tappade 
vi en hel rad av yngre medlemmar som flyttade från orten för att arbeta eller studera på annan ort, t.ex. 
Peter Olsson, Mats Borg, Bosse Andersson, Staffan Frisk, Johan Berglund, C.J. Flachmeyer. 
Först mot slutet av 90-talet kunde man märka av en viss inflyttning.

Ekonomin
Avesta SS hade länge i stort sett en hygglig ekonomi, tack vare hushållning med resurserna och 
tillvaratagande av möjligheterna till inkomster i form av lotterier och olika bidrag. Under perioden 
1986-1993 hade vi rent av gott ställt, detta tack vare rätt stora inkomster från olika former av 
ungdomsverksamhet, även på dagtid, vilket givetvis förutsatte att det fanns ledare som hade 
möjlighet att sätta till tid.

Under några år hade vi även goda inkomster av Bingolotto, men så småningom tröttnade de 
frivilliga krafterna, varför denna inkomstkälla försvann. Efter 1994 började tillgångarna rinna iväg, 
en utveckling som accentuerades genom den tidigare omnämnda värvningspolitiken. 

Den s.k. bank- och fastighetskrisen ledde till budgetåtstramning, både inom kommuner och landsting, 
och en allmän nedskärning av olika bidragsformer satte in. Ett typiskt sådant exempel är lokalbidraget, 
som 1983 täckte ca 60% av lokalhyran, men som tio år senare var nere i ca 40% och i slutet av 90-talet 
ca 10-20%. Föreningarna blir därför i fortsättningen alltmer hänvisade till att arbeta ihop finansieringen 
i egen regi, vilket i praktiken innebär att man måste sälja Bingolotter.

Nystart 1999
Efter ett par års träda kom verksamheten igång igen under 1999. Som spellokal fick vi låna musiksalen 
i Markusskolan. 75-årsjubileet firades med en minnesutställning på Avesta Bibliotek. Ett uppskattat 
inslag var en simultanföreställning över 20 bord i "Attraktiva Avesta" med nyblivne distriktsmästaren 
Kent Ängskog, Horndal. Tack vare ett bidrag från Helge Ax:son Johnsons stiftelse kunde Sällskapet 
vid höstsäsongens start 2000 återvända till sin gamla klubblokal på Slaggatan 5.

Händelseutvecklingen från 1998 och framåt redovisas under rubriken Verksamhetsberättelser (se Index). 

Index  

2008-12-29