Axel Åkerblom
                          

Axel Åkerblom (1904-1980) var verksam inom schacket på flera olika sätt. Han var dels en stark spelare, 
organisatör och pådrivande kraft inom Avesta SS, dels kunde han tack vare sitt arbete som journalist på 
Avesta-Posten och Avesta Tidning ge publicitet åt schacket, och otaliga är de partier han kommenterade 
i tidningarna. Men framför allt var han problemist och studieförfattare, och hans produktion beräknas 
uppgå till 5000 uppgifter. 

Hans största framgång var FIDE:s guldmedalj i tredragskomposition, som han erövrade 1959. 
Den bidrog ytterligare till att göra namnet "Ackerblum" känt över hela världen. Men ett par år efteråt 
drabbades han av hjärtproblem och fick tänka på att ta det lugnare.

                                 

Södra Dalarnas Tidning 1922                                                FIDE.turneringen 1958-59, guldmedalj.
Matt i tre drag                                                                      Matt i tre drag
Lösning 1.Sa2                                                                      Lösning 1.Db6
Inte illa av en artonåring!                                                       Många vackra varianter.          

Schack i Dalarna

8.11.02