Garpenberg   

Klubben hade verksamhet tiden 1953-54 t.o.m. 1956-57. Den omnämnes i början under 
namnet "Garparnas SK".  Klubben deltog i lag-DM 1955. I övrigt saknas närmare detaljer.

Stjärnsund

Klubben bildades på 20-talet. Detaljuppgifter saknas.

 

Klubbar i distriktet

Index