Klubbar i distriktet

Här nedan visas dels alla klubbar som över huvud taget är omnämnda i källorna,
dels vilka klubbar som varit anslutna till Dalarnas Schackförbund under olika
perioder (årtionden).

Samtliga klubbar som är omnämnda i källorna

Medlemsklubbar 1952 -60

Medlemsklubbar 1961-70

Medlemsklubbar 1971- 80

Medlemsklubbar 1981-90

Medlemsklubbar 1991 - 2000

 

Index Avesta Schacksällskap

Schack i Dalarna

 

2009-01-10