Krylbo SK

Dalarnas äldsta klubb

Krylbo var först i Dalarna med att starta en schackklubb, närmare bestämt 1916. 

Stormästarbesök
Stormästaren Aaron Nimzowitsch besökte Krylbo under sin skandinaviska simultan- och föredragsturné 1920-22.
Schackhistorikern Sthig Jonasson, Uppsala, har dokumenterat turnéerna vars syfte dels var att sprida ljus över 
de nya idéerna om centrums betydelse, dels att spela simultanmatcher mot klubbarna, något som f.ö. var en 
vanlig inkomstkälla för professionella schackspelare.

Nimzowitsch var född 1886 i Riga. Han inledde sin internationella karriär 1904 och var på väg att etablera sig i 
världseliten när första världskriget bröt ut 1914. Lettland tillhörde då ryska tsarriket och omfattades således av 
den ryska revolutionen. Efter kriget inbjöds Nimzowitsch till den första stora svenska turneringen med internationellt 
deltagande, som hölls i Göteborg 1920. Efter turneringen inbjöds han av Sveriges Schackförbunds ordförande 
Ludvig Collijn att stanna i Sverige och bodde i Stockholm i två år, varefter han flyttade till Köpenhamn på inbjudan 
av en annan mecenat, industriledaren I.O. Pedersen. Nimzowitsch bodde kvar i Köpenhamn till sin död 1935 och 
kom att kallas "Danmarks schacklärare". Han räknades jämte Aljechin och Capablanca till de tre främsta i världseliten. 
Dock fick han sin största betydelse som författare till böcker om mittspelseori, t.ex. "Mein System" och 
"Die Praxis meines Systems". Han medverkade även i den klassiska boken "Lärobok i schack", vanligen kallad "Collijn".
Övriga författare var stormästarna Rubinstein, Réti och Spielmann.

För en sammanfattning se
http://home.swipnet.se/~w-148618 ,The Essential Nimzowitsch.

                                                    * * * * *

Besöket hos Krylbo Schackklubb ägde troligen rum 1921. Originalfotot, här något beskuret, visar att det var 
närmare 40 spelare som ställde upp i matchen. Lägg märke  till att Nimzowitsch hade svart på vartannat bord; 
det vanliga är annars att simultangivaren har vitt på alla bord. 
Det står en behållare med en tändsticksask på bordet, något som på den tiden ansågs vara normal service, 
men Nimzowitsch var före sin tid även så till vida att han var häftig motståndare till rökning och sannolikt 
kom inte tändstickorna till användning.

Fotot tillhör Stefan Berg, en dotterson till Axel Sundström, andre man från höger i andra raden. Axel flyttade till Sockholm 1922 
och spelade i Wasa SK. Axels bror Viktor bodde kvar på orten och deltog så pass sent som 1977 i Avestas KM, vid 69 års ålder.

                                                    * * * * * 
Krylbospelare i Dalatoppen
Krylbo tog lag-DM 1922 efter att ha vunnit mot Orsa med 4.5-3,5. 
Laget innehöll bl.a. H. Fritz, Hilding Johansson, Manfred Pettersson och den allestädes närvarande Axel Åkerblom. 
Harald Fritz var förstabordsspelare för Dalarna i början av 20-talet. 

Krylbos laguppställning vid en match mot Avesta 1949/50:
Ragnar Olsson, Yngve Gustafsson, Gösta Kjellström, H. Norén, Erland Larsson,
Evert Jansson, Lennart Skjutare, John Larsson, Gunnar Persson, A. Lundström,
N. Florén, A. Svensson, S. Eriksson.

Sextiotalet
Vid SM i Kiruna 1960 vann Jörgen Olsson, Krylbo, ena gruppen i juniorer-SM. Den andre gruppsegraren, 
K.G. Dahl, Eskilstuna, vann finalen. Jörgen vann 1967 individuella DM för Dalarna, som spelades i Fagersta. 

Ungdomsledare var John Larsson, ”Schack-Lasse” kallad. Han var SJ-anställd och deltog ofta i SJ-mästerskap 
både inom landet och internationellt.

Krylbo SK arrangerade SM 1961 tillsammans med Avesta SS. Krylbospelaren Oscar Rova var generalsekreterare.

Krylbo SK:s juniorlag 1961som vann Dalaserien. Jörgen Olsson spelar svart mot Svante Persson;
övriga juniorer är från vänster Åke Johansson, Bo Lindholm, Mårten Olsson och Krister Jansson;
ledarna i bakgrunden är fr.v. John Larsson och Ragnar Olsson
.

Denna bild var införd i den av Folkare Fotoklubb utgivna "Folkare-Kalendern" 1998. 
Fotot utlånat av Mårten Olsson.

Krylbos lag i lag-DM 1967-68 bestod av följande:
Mårten Olsson, Olle Ekengren, Gunnar Persson, Bo Lindholm, Rune Eriksson,
Einar Johansson, Ragnar Olsson, Harald Lindholm, Emil Kardell, Gunnar Jönsson, 
Yngve Gustafsson, Emil Jönsson, Alfred Andersson, Harald Fritz, Leif Lindholm.

Andra namn i början av 60-talet:  Svante Persson, Yngve Broms, Sven Eklind.

Krylboklubben dog ut ca 1970, och återstående spelare gick över till Avesta. Klubben var emellertid medlem av 
Dalarnas SF ända till 1986 och namnet Krylbo SK levde kvar i form av en årlig juniorturnering vid Trettonhelgen, 
med ett deltagarrekord av 170 startande i början av 80-talet.

Ragnar Olsson
Klubbordföranden Ragnar Olsson, av Axel Åkerblom kallad "den filosofiske kommunalarbetaren",  var en tid 
även ordförande i Dalarnas SF och gjorde bl.a. beundransvärda insatser för distriktsförbundets ekonomi tack 
vare att han var en fenomenal lottförsäljare. Säsongen 1967-68 levererade han in 3.985 kr till distriktskassan, 
vilket mer än väl täckte en reseräkning om 193:85 för resa till SM-kongressen i Norrköping. Som jämförelse kan 
nämnas att utfallet av årets Rikslotteri, den tidens främsta finansieringskälla, endast gav DSF ett överskott om 1040:50.

I yngre dar var Ragnar Olsson en framstående korrespondensspelare. Axel Åkerblom visar i en av sina schackspalter 
ett elegant partislut ur ett korrespondensparti av Ragnar Olsson.

Klubbar i distriktet                Index

2014-02-15