Kvarnsveden

Några av Kvarnsvedens spelare cirka 1970.

Sittande fr.v.: 
Axel Johansson, Valter Hökback, Erik Kihlbom och Allan Hurtig.
Stående fr.v.: 
Karl Frisk, Helmer Kihlbom, Hugo Frisk, Rune Källander, Hans-Georg Leonardsson och Arne Gezelius.  

Klubbar i distriktet                                 

Schack i Dalarna