Partiet Martin Johansson - Rudolf Teschner

Spelat den 14 januari 1960 på Hotell Foresta, Lidingö,  på bord 5  i matchen Sverige-Västtyskland 
i Europacupen för landslag.

                             Rudolf Teschner

Rudolf Teschner (född 1922) var länge en av BRD:s starkaste spelare och även en framstående problemförfattare. 
Han tilldelades 1992 av FIDE titeln "Ehrengrossmeister".

Kommentarer av Zandor Nilsson i Tidskrift för Schack 1960:2.

1.e4 e6  2.d4 d5  3.Sc3 Sf6  4.Lg5 dxe4
Denna fortsättning har Ståhlberg ofta förlitat sig på, men tilltron har minskat efter de negativa 
erfarenheterna mot Smyslov i Budapest 1950 och Zürich 1954. Trots utgången av detta parti visar 
Teschner att dragets möjligheter är långt ifrån uttömda. 

5.Sxe4 Le7 6.Lxf6 Lxf6 7.Sf3 0–0
Här brukar man vanligtvis spela 7. - Sd7, vilket Smyslov besvarar med 
8.Lc4 0-0 9.De2 Sb6 10.Lb3 Ld7 11.0-0 med starkt tryck mot den svarta ställningen. 
(Ännu starkare är kanske det av Keres rekommenderade 8.Dd2).

Partidraget är mer elastiskt, då det fortfarande lämnar svart fria händer beträffande damspringarens 
utveckling och därför är bättre ägnat att bemöta 8.Lc4 med.
 
8.Lc4 Sc6!   9.c3 e5  10.d5 Sa5  11.Ld3 b6  12.Sxf6+ 
Bättre är antagligen 12.Dc2 såsom skedde i ett parti Löwenfisch-Bondarevskij 1939. 
Svart har under alla omständigheter ett gott spel.

12.Dxf6  13.De2 Lf5  14.Le4 Sb7  15.0–0 Lxe4  16.Dxe4 Tfe8  17.Tad1 Sc5  18.Dc4 e4  19.Sd2 Dh6
Upptakten till förvecklingar som utfaller till vits fördel. Som Martin angav efter partiet hade 19. - Df5 säkrat fördel åt svart. 

20.Tfe1 f5 
Svart framhärdar och blir glänsande vederlagd. Genast 20.- Sd3 strandar på 21.Txe4 Sxb2 22.Te8+ Txe8 23.Db5.

21.d6+ Kh8 22.dxc7 Sd3          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.Sxe4! -
Inledningen till en tiodragskombination, vars djupaste poäng ligger dold sju drag framåt. 
Martin, som nu reste sig från bordet, yttrade till kommentatorn: 
- Antingen  förlorar jag nu eller också vinner jag. Har jag räknat rätt så vinner jag!

23. - Sxe1 
Efter långvarigt betänkande förkastade Teschner alltså 23. - Sxb2, på vilket hade följt 
24.Sg5! Txe1 25.Txe1 Sxc4 26.Sf7+ Kg8 27.Sxh6+ Kf8
(27. - gxh6 28.Td1) 
28.Td1 Ke8 29.Sxf5 g6 30.Sg7+ Ke7 31.Se6! Sd6 32.Sd8 Tc8 33.Sc6+ Kd7 34.Sxa7 och vit vinner. 
Utsiktslöst är också 23. - fxe4 24.Txe4. Det återstår endast partidraget.

24.Sd6 Dg6 
Tvunget, ty det hotade den kända kvävmatten 25.Sf7+ Kg8 26.Sxh6++ Kh8 27.Dg8+ Txg8 28.Sf7 matt. 
Nu hotar svart själv med matt.

25.Sf7+ Kg8 26.Se5+ De6 27.Dxe6+ Txe6 28.Td8+ Te8 29.Txa8 Txa8
Ställningen förtjänar ännu ett diagram!

30.Sc6!!
Detta var pudelns kärna. Genom avskärningshotet 31.Sb8 kan inte vit hindras få en ny dam. Resten är en tekniksak.

 30. - Te8 31.Sd8 Sd3 32.g3 Se5 33.c8D Sf7
Svart gör det bästa av situationen, men det räcker givetvis inte.

 34.Dd7 Txd8 35.Dxa7 f4 36.gxf4 b5 37.Db6 Td1+ 38.Kg2 Sd6 39.Dd8+ Kf7 40.Dd7+ Kf6 41.f5 uppgivet.

                                                                                                                                      

Schack i Dalarna

081204