Dalregementet
Sällskapet bildades 1927 av ett antal officerare och underofficerare vid regementet, med 
Göte Clarin och Torsten Lundell som drivande krafter. Dessa två var även med i styrelsen 
för Dalarnas SF.

Korsnäs
Korsnäs var en av grundarklubbarna när seriesystemet infördes 1922.

Svärdsjö
En av spelarna hette A. Backlund. I Borlänge fanns en spelare vid namn Sven Backlund.

Enviken
Några detaljer om denna klubb är inte kända, men i ett styrelseprotokoll från maj 1985 
diskuteras möjligheten att återstarta Enviken, som uppges vara "avsomnad".

Grycksbo
Grycksbo var en av de ursprungliga klubbarna i seriesystemet 1922.
Spelare på 30-talet: Karl Lundell, kanske en släkting till Torsten Lundell? 

Sågmyra:
Namn som förekommer: Harry Eriksson, Axel Hällberg, V. Blondin, G. Persson, H. Bergkvist. 

Säsongen 1937-38: DM-semifinal mot Borlänge-Sågmyra 6½-1½. På sista bordet vann 
S. Buskenström, Borlänge, mot G. Mattsson, Sågmyra.

Klubbar i distriktet

Index