Ludvika SS

Ludvika SS bildades 1917 Av E. Blom, K. Östlund m.f.

Isidor Hultgren Bergslagsmästare 1934.

Laguppställning 1938-39:
I. Hultgren, R. Byström, H. Roos, K. Östlund, C. Andersson, H. Blomkvist, A. Holm, 
K. Hammarström, K. Johansson, H. Gustavsson, V. Jakobsson, I. Danielsson.

1944-45 Knut ”Knutte” Johansson, K. Hammarström, R. Byström, A. Holm, H. Blomqvist

1961 Knut Johansson, K. Mattson, G. Hagberg.

Laguppställning 1968-69: Tor Uhlin, Ragnar Byström, Åke Göransson, Uno Andersson, 
Allan Karlsson, Erik Andersson, Torsten Hessen, Dan Wiklund, Paul Thunberg, Anders Lidén, 
Göran Rörvall, Mats Ericsson, Göran Diser, Håkan Rörvall, Yngve Hareland.

Ragnar Byström vann DM 1970. 
Åren före 1970 fick klubben fram ett starkt juniorlag med Göran Rörvall m.fl.

Verksamheten upphörde under 80-talet.

Klubbar i distriktet

Schack i Dalarna

Index

081230