Partiet Sven Buskenström - Alexander Kotov, Dagens Nyheter 1963

                                             A. Kotov

Alexander Kotov (f. 1911) var under 50- och 60-talen en av Sovjets - och därmed 
världens - starkaste spelare. Han vann bl.a. Interzonturneringen i Saltsjöbaden 1952, 
före namn som Petrosjan, Bronstein, Gligoric, Ståhlberg etc. Efter karriären gjorde 
han sig känd som författare till de numera klassiska verken 
Play Like a Grandmaster (Batsford, 1978), 
Think Like a Grandmaster, och 
Train Like a Grandmaster
På svenska finns Vägen till mästerskap i schack (Prisma, 1970) och 
Konsten att vinna i schack (Prisma, 1972), som han skrev tillsammans med Paul Keres, 
svensk översättning av Bengt Hörberg och Lars G. Warne. 

Det var således en synnerligen kvalificerad motståndare Sven Buskenström fick möta 
i sitt sista parti.   

"Buskens" favoritöppning var Preussiskt med Sg5, en till synes typisk nybörjaröppning 
för den som snabbt vill få igång ett kungsangrepp. Men som framgår av detta parti och 
Svens kommentarer, så är det strategiska syftet ett helt annat, nämligen att utnyttja 
bondemajoriteten på damflygeln.

Teleparti i Dagens Nyheter 1963
Kommentarer av Sven Buskenström.

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4 Nf6 4.Sg5 d5 5.exd5 Sa5 6.Lb5+ c6
7.dxc6 bxc6 8.Le2 h6 9.Sf3 e4 10.Se5 Ld6 11.f4 exf3

 

Säkerligen svarts bästa fortsättning, då de varianter som uppkommer
efter 11. - Dc7 nästan utan undantag är fördelaktiga för vit.

12.Sxf3 Dc7 13.0-0 0-0 14.Sc3 Te8 15.d3 -


Förbereder ett gynnsamt återgivande av merbonden. Efter det
närliggande men felaktiga 15.d4? får vit snart en ohållbar ställning, t.ex.
15. - a6 16.Ld2 c5 17.d5 Lb7 18.Le1 Tad8
med överlägset spel för svart

15. - Tb8
Ser hotfullt ut men är måhända som partifortsättningen visar en tempoförlust.
Bäst är troligen 15. - a6 jämte c5, även om denna fortsättning här ej har samma effekt som på 15.d4.

16.Se4 Sxe4 17.dxe4 Txe4 18.Ld3 Te7!
Sämre är 18. - Te6 eller Tg4 för 19.Ld2! med fördel för vit.

19.b3 -
Nu strandar 19.Ld2 på Sb7! med hotet Sc5.

19. - c5 20.Ld2 -
Givetvis ej 20.Lb2? för c4! osv.

20. - Sc6 21.Lc3 Lb7 22.Te1 -
Vit eftersträvar pjäsavbyten för att kunna aktivera sina starka damflygelbönder,
vilket ofta är vits spelplan i denna öppning. Textdraget är för övrigt även nödvändigt
för att förhindra svarts torndubblering på e-linjen.

22. - Tbe8 23.Txe7 Txe7. 24.Df1 Sd4
Till detta synbarligen starka drag hade Kotov förmodligen ställt stora förhoppningar.
Han hade dock efter 24. - Sb4! kunnat ställa vit inför betydligt större problem,
t.ex. 25.Lxb4 cxb4 26.Te1 g6!, och svart med löparparet och terrängövervikt är i fördel,
även om denna ej är så lätt att omedelbart realisera, då vit har en tämligen solid ställning.

25.Sxd4 cxd4 26.Lxd4 Lxh2+ 27.Kh1 Le5
På 27.- Dg3 följer 28.Lg1! med fördel för vit.

28.Df2 Lxd4   29.Dxd4 Te5
Denna ställning hade svart eftersträvat, och det ser onekligen kritiskt ut för vit.  

30.Kg1 -
Svarts torn får ej komma till h5 med schack, för då är vit direkt förlorad.

30. - Tg5
Eller 30. - Th5 31.Kf2! Th2 32.Te1! med samma spel som i partiet.

31.Te1! -
Denna överraskande vändning hade vit planerat i såväl denna som flera bivarianter.
Genom prisgivandet av bonden g2 får vit starka mothot, som ger honom möjlighet att snabbt
komma till motspel med damflygelbönderna. Jämför kommentarerna till vits 22:a drag. Efter
31.Lf1? Th5! får svart ett starkt angrepp med snar vinst, och
31.Le4? går ej alls till följd av Lxe4; 32.Dxe4 Dc5+ osv.

31. - Txg2+ 
Nu har svart inget annat val.

32.Kf1 Lc6  
Det enda acceptabla draget.

33.De5!
Nästa överraskning, att vit ska byta dam trots minusbonden. På t.ex. De4? följer Tg1+ och svart vinner.

 33...Dxe5 34.Txe5 g5!   

 

35.b4!! -
Efter detta synbarligen "krokiga" men i själva verket jättestarka drag blir rollerna
nu ombytta, och det blir svart som får kämpa för livet. 35.Te7? eller Ta5? för att
återvinna bonden är för långsamt, och på 35.Tc5 följer Lf3! 36.Tf5 g4! 37.Lc4 Txc2
med lätt vinst för svart.

35. - Tg4! 36.b5 Ld7 37.c4 Td4!
På andra drag är svart förlorad.

38.Ke2 f6
Ett sista försök. På 39. Te7? följer Kf8! 40.Th7 Txd3 och svart vinner.

39.Te4! Txe4! 40.Le4 Kf7!

 

Här bjöd Kotov remi, vilket Buskenström accepterade. Vit, som här står bättre
trots minusbonden, kan ej ernå mer efter svarts precisa försvarsdrag. Fortsättningen kan bli

41.a4! Ke7 42.a5 Kd8! 43.b6 a6! 44.c5 Lb5+ 45.Ke3 Kd7 46.c6+ Lxc6 47.b7 Lxb7 48.Lxb7
och vit har ingen möjlighet att både stoppa svarts bönder och behålla den egna bonden, varför spelet är remi.

Schack i Dalarna

120126