Säter   

Klubben bildades ”på 20-talet”
Säter 1934: Artur Jönsson, Edvin Bergman, Martin Johansson, Ulf Borg.

David Engström vann klass I 1934 och fick titeln dalamästare. A. Jönsson uppges ha 
varit den starkaste spelaren, men han deltog aldrig i tävlingar. Efter en downperiod åren 
kring 1940 skedde en återstart 1946 genom J.W. Fredriksson och Per Danielsson. 
Klubben anslöts till Dalarnas SF 1947. Verksamheten upphörde successivt under 80-talet.

Laguppställning 1948: 
J.W. Eriksson, D. Engström, P. Danielsson, S. Wallén, G. Gustafsson, B. Johansson, A. Pettersson, 
R. Olsson, F. Eriksson, L. Olsson, E. Nilsson, K. Karlsson, E. Eriksson, A. Södergren, E. Persson.

SM 1961: S. Juvas

Säters lag i lag-DM 1968-69:
Sture Arnesson, Christer Eck, Edvin Eck, Leif Danielsson, Nils Granqvist, Stig Johansson,
Lennart Melander, Sven Wallén, Per Danielsson, Sven Juvas, Lennart Norman, Börje Karlsson,
Tomas Lindblom

Klubbar i distriktet

Index